Zendingswerk


Op het gebied van zending zijn we met name betrokken bij het zendingswerk dat we gezamenlijk met een aantal andere Nederlands Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika uitvoeren. Voor dit werk hebben deze kerken zich verenigd in het NGZN (Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu).