rooster schriftlezers

rooster schriftlezers

Tijdens de dienst wordt uit de bijbel gelezen.

Het voorlezen wordt gedaan door broeders en zusters uit de gemeente, jong en oud.

Onderstaand het leesrooster van 2022

Download hier het rooster