Avondmaalsviering

Avondmaalsviering

Wij vieren 6 keer per jaar het avondmaal. In de regel is de viering op de laatste zondag van de even maand.  In augustus is het soms een zondag eerder en in december is het meestal de tweede of de derde zondag.  Bij de viering is zowel  ’s morgens als ’s avonds gelegenheid om aan de tafel aan te gaan. De Avondmaalsviering staat open voor de belijdende leden van de gemeente maar ook gasten die de Here Jezus als hun Heiland hebben aangenomen en in hun eigen kerk door het doen van belijdenis gerechtigd zijn het avondmaal vieren zijn bij ons van harte welkom aan de tafel.


Voor hen die lange tijd niet in de kerk kunnen komen (bijv. als gevolg van ziekte) is het mogelijk om het avondmaal thuis te vieren (hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkenraad)

De kinderen nemen niet deel aan het avondmaal, maar ze krijgen voor zij naar de kindernevendienst gaan uitleg over de betekenis van de viering.