Avondmaalsviering

Avondmaalsviering

Wij vieren 6 keer per jaar het avondmaal.
De Avondmaalsviering staat open voor de belijdende leden van de gemeente maar ook gasten die de Here Jezus als hun Heiland hebben aangenomen en in hun eigen kerk gerechtigd zijn het avondmaal te vieren, zijn bij ons van harte welkom.

Voor hen die lange tijd niet in de kerk kunnen komen (bijv. als gevolg van ziekte) is het mogelijk om het avondmaal thuis te vieren (hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkenraad)

De kinderen nemen niet deel aan het avondmaal, zij kunnen naar de kindernevendienst (4-12 jaar).