Kerkgebouw

Kerkgebouw

Op 30 juli 1835 stelde dominee H.P. Scholte de ambten in de afgescheiden gemeente van Leerdam c.a. in, waarmee een begin werd gemaakt van de geschiedenis van onze kerk. Op 5 oktober 1898 werd het kerkgebouw, dat sindsdien in Leerdam bekend staat als “de Hoogstraat-Kerk”, in gebruik genomen.
Onze gemeente is ouder dan het huidige kerkgebouw. Direct na de afscheiding van 1835, kwam zij aanvankelijk bijeen bij gemeenteleden aan huis. Een paar jaar later echter werd er voor de somma van fl. 1150,- een pand gekocht en ingericht als kerkgebouw. Dit gebouw stond aan de Hoogstraat tegenover boekhandel Van Kralingen. De achterzijde was aan de steiger, op de plaats van een houten trapje. Hier heeft de “Christelijke Afgescheiden Gemeente” gekerkt totdat in 1898 het nieuwe gebouw in gebruik is genomen.

Na de Doleantie van 1889 ging de dolerende “Nederduits Gereformeerde Gemeente” vergaderen in een kerkgebouw met de naam “Adullam”. Het stond op de plaats waar vroeger het gebouw “Tavenu” stond en waar tegenwoordig het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Nieuwstraat staat.

De Afgescheiden Gemeente kampte in die tijd met de bouwvallige staat van het kerkgebouw aan de Hoogstraat. Aangezien een restauratie te kostbaar was, werd besloten een nieuw kerkgebouw neer te zetten. Uiteindelijk wordt het pand van Mr. E.D. Grijns, staande in de Kerkstraat en uitkomend in de Hoogstraat voor fl. 9500,- gekocht.

Op 5 oktober 1898 wordt het nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen. De eerste steen (hiernaast afgebeeld) werd gelegd door dominee N.G. Kapteyn. In 1940 kreeg het gebouw een uitbreiding door een tweede galerij aan te brengen met 60 tot 70 zitplaatsen. Net voor het uitbreken van de oorlog in 1940, wordt het werk aanbesteed.

De eerstvolgende (kleine) restauratie vond plaats in 1960 waarbij er een herziening plaats vond van de bovenzaal. Hierbij werd de ingebouwde zijgang weggebroken, de 2 lokalen tot 1 grote samengevoegd, de vloerbedekking vernieuwd en herstelwerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd.

Een jaar later bleek dat 1 van de kapspanten verrot was en dus vernieuwd moest worden.

In 1980 moest het gebouw een grote, algehele renovatie ondergaan.

De volgende grote uitbreiding vond plaats in 1991 – 1992. Aan de rechterkant van het gebouw wordt een nieuwbouw aangezet van 2 bouwlagen. Beneden werd een ruimte gemaakt voor bijeenkomsten tot maximaal 150 personen en een keuken. Bovendien werd de garderobe verruimd, een toiletgroep aangebracht met invalidentoilet en werd een ingang naar de kerkzaal gemaakt. Boven kwamen er 3 vergaderruimtes en een werkruimte annex berging bij. In het gebouw werd ook een ringleiding aangelegd voor slechthorenden.

Tenslotte is in 2000 een grote renovatie uitgevoerd aan het glas-in-lood. Dit is compleet verwijderd en na restauratie weer terug geplaatst. Tijdens de werkzaamheden bleken ook de brugstaven verrot en verkeerden de buitenmuren tussen de ramen ook in een dermate slechte staat dat deze ook gerepareerd moesten worden. Nadat het werk was afgerond, is de gehele binnenkant van het gebouw opnieuw gesaust.

Foto van FB oud leerdam
Kerkgebouw medio 1980
Huidige situatie