Rooster Schoonmaken kerk

Rooster Schoonmaken kerk

Het schoonmaken en bijhouden van de kerkzaal en bijgebouwen,
de toiletgroepen en keuken, wordt gedaan door de vrijwilligers onder supervisie en in samenwerking met de kosters.
Er wordt gewerkt in groepen.

Wilt u/jij meehelpen, meld je aan bij de één van de kosters.

Rooster Schoonmaken kerk 2023