Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan van de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen en diakenen van de gemeente. Naast de wijkouderlingen is er een jeugdouderling en zijn ook de voorzitter en de secretaris van kerkenraad ouderlingen.  De ouderlingen en diakenen worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna meestal gedurende (een rustperiode van) twee jaar niet opnieuw benoembaar.  Ook de predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De leden van de kerkenraad worden zo veel mogelijk door belijdende gekozen en vervolgens door de kerkenraad benoemd (of bij gebrek aan kandidaten) met instemming van de gemeenteleden rechtstreeks door de kerkenraad benoemd.

In afzonderlijke artikeltjes kunt u informatie vinden over de kerkenraad:

  1. De taak van de kerkenraad;
  2. De organisatie van de kerkenraad.