Informatie kerkdienst

Informatie kerkdienst

De Eredienst: samenkomsten van de gemeente elke zondag om 10.00 uur.

In de verkondiging komt de Heer naar ons toe met Zijn evangelie. Daarom is de verkondiging van het evangelie een belangrijke pijler in de diensten. De verkondiging hoort Bijbelgetrouw te zijn en het werk van de Here Jezus centraal te stellen. We geloven dat het gereformeerde belijden ons daarbij op het goede spoor zet en houdt. Tegelijk hoort de verkondiging op een eigentijdse manier vorm te krijgen, aan te sluiten bij de wereld waarin we leven en ons richting te geven in de keuzes die we moeten maken.
De Here daagt ons uit om tot een antwoord te komen. Daarom is in de kerkdienst ook plaats ingeruimd voor lofprijzing en het gebed.

Als u onze kerk bezoekt wordt u welkom geheten door de 2 gemeenteleden van de welkomstcommissie.

Om de week is er ook een muziekteam dat, samen met het orgel, een deel van de liederen begeleid.

De dienst is een gezinsdienst, waar we voornamelijk zingen uit het Liedboek maar ook wel uit andere bundels (Opwekking, Evangelische Liedbundel, Zingende Gezegend).  Zowel in de manier waarop Gods Woord verkondigd wordt als in het antwoord van de gemeente zoeken we naar een balans waarin de mens in zijn totaliteit wordt aangesproken. Zowel op het niveau van het verstand als op dat van de emotie mag heel ons mens zijn aan de orde komen. Met enige regelmaat zijn er diensten die ook gericht zijn op doven en slechthorenden.

  • Crèche: Tijdens de dienst is er voor de allerjongste kinderen een crèche.
  • Kindernevendienst: Omdat de kinderen echt deel uitmaken van de gemeente, mag dit ook in de dienst tot uiting komen. Voordat de kinderen van (4 tot 10 jaar) in de ochtenddienst naar de kindernevendienst gaan, komen ze naar voren voor het kinderblok. In dit blokje wordt kort met de kinderen gesproken over het thema van de dienst en zingen we als gemeente met de kinderen een kinderlied.
  • Ringleiding: In het kerkgebouw is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
  • Koffiedrinken: Iedere zondag is er koffiedrinken na de dienst.
Tijdens de dienst is er aandacht voor de kinderen. Daarna gaan zij naar de kindernevendienst.
De ruimte voor de allerkleinsten