Zendingscommissie

Zendingscommissie

De kerkenraad van de NGK Leerdam heeft een zendingscommissie in het leven geroepen om de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk vorm te geven en te bevorderen.

De samenstelling van deze commissie:

  • Voorzitter: Judith Speijer-Brouwer;
  • Secretaris: Bep Kool-Steijgerwalt;
  • Penningmeester: Erik van Esch