Collectemunten

Collectemunten

In onze kerk kan er gebruik gemaakt worden van collectemunten.

Deze kunnen besteld worden bij Bep Kool-Steijgerwalt, Iepstraat 59 te Leerdam, tel. 617174, emailadres: gerrit.bep.kool@kpnplanet.nl

Er kunnen munten besteld worden van  € 0.50 en van € 1.–. De munten zitten in buisjes met verschillende aantallen.

In overleg kunnen de munten ook thuis gebracht worden.