Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In onze kerk zijn vertrouwenspersonen. Deze zijn aangesteld door de kerkenraad.

Zij kunnen benaderd worden door iedereen uit de gemeente, dus gemeenteleden maar ook predikant, kerkeraadslid etc. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen alleen bij de vertrouwenspersoon blijven.

We kunnen je mogelijk helpen bij problemen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

We kunnen helpen door o.a. te luisteren, bidden of zoeken naar een oplossing of hulp.

De vertrouwenspersonen in onze gemeente zijn:

Mirjam Bogerd en Jan Hoencamp.

In een apart bericht stellen ze zich binnenkort een u /jou voor.