Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In onze kerk zijn vertrouwenspersonen. Deze zijn aangesteld door de kerkenraad.

Zij kunnen benaderd worden door iedereen uit de gemeente, dus gemeenteleden maar ook predikant, kerkeraadslid etc. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen alleen bij de vertrouwenspersoon blijven.

We kunnen je mogelijk helpen bij problemen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

We kunnen helpen door o.a. te luisteren, bidden of zoeken naar een oplossing of hulp.

De vertrouwenspersoon in onze gemeente is:

Mirjam Bogerd:

  • email: vertrouwenspersoon.mirjam@ngk-leerdam.nl
  • Tel: 06-51795182

De email die je stuurt komt alleen bij die persoon aan en zal vertrouwelijk worden behandeld.