Posts van april 2024

Posts van april 2024

Jaar Thema

Het jaarthema is:  Volg Mij   We gaan kijken naar levenslessen van Jezus. Jezus gehoorzaamde Zijn Vader en eerde hem door Zijn manier van leven vanuit rust. Hoe deed Hij dat? Welke eigenschappen waren daarin van belang? Waarom deed Jezus bepaalde dingen en waarom maakte hij bepaalde keuzes die voor ons soms zo onlogisch lijken. Het is een Bijbelse opdracht om Hem na te volgen in het leven van alle dag. Wat is dat voor ons een uitdaging. Een gewoonte…

Jeugddienst

Elke maand is er een jeugddienst. Afwisselend in Hoeksteenkerk          (Kon. Emmalaan 41) Hoogstraatkerk         (Hoogstraat 80) Voor iedereen toegankelijk. Wees welkom op: zondag 16 juni         Hoeksteenkerk zondag 15 sept.        Hoogstraatkerk zondag 20 okt.         Hoeksteenkerk zondag 17 nov.         Hoogstraatkerk