Jaar Thema

Jaar Thema

Het jaarthema is:  Volg Mij

 

We gaan kijken naar levenslessen van Jezus.
Jezus gehoorzaamde Zijn Vader en eerde hem door Zijn manier van leven vanuit rust.
Hoe deed Hij dat? Welke eigenschappen waren daarin van belang?

Waarom deed Jezus bepaalde dingen en waarom maakte hij bepaalde keuzes die voor ons soms zo onlogisch lijken.
Het is een Bijbelse opdracht om Hem na te volgen in het leven van alle dag.
Wat is dat voor ons een uitdaging.
Een gewoonte veranderen in je dagelijkse patroon is soms best lastig.
Toch vraagt God ons misschien dit te doen.

Wat dan zo mooi is?
God begrijpt onze keuzes en komt liefdevol naar ons toe met Zijn Geest.
Hij is het zelf die het verlangen om te veranderen in ons heeft gelegd.
Hij is er mee aan de slag gegaan voordat wij het ons zelf bewust waren.
Met als uiteindelijke doel dat God de Vader in de hemel verheerlijkt wordt.
Wij het evangelie mogen verkondigen en heilig mogen leven, Jezus meer mogen liefhebben.
Het mooie en intrigerende aan de gemeente is dat je in de mensen allemaal stukjes van Jezus terug ziet.
In de liefde die er onderling is, in de zorg en aandacht voor elkaar.
We herkennen elkaar in het verlangen om Hem te volgen.

Wij kijken er naar uit wat God ons dit seizoen wilt leren en welk verlangen Hij voor ons als gemeente heeft.
Er zullen avonden georganiseerd worden waarin met elkaar gaan kijken naar het leven van Jezus.
Hoe maak je wat in de Bijbel staat en een opdracht is, nu praktisch voor alle dag?
Deze avonden staan nog niet vast, als dit bekend is dan zullen we dit communiceren via het weekbericht.