Eenwording NGK en GKv

Eenwording NGK en GKv

FEEST en NIEUW LOGO

Eenwording NGK GKv, twee artikelen: FEEST en NIEUW LOGO

Feest rond de eenwording van NGK en GKv; vier je mee?

Met ingang van 1 mei a.s. zullen de NGK en de GKv worden samengevoegd tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken
(afgekort NGK).
Op 12 mei vindt er in de Jacobikerk in Utrecht een viering plaats ter gelegenheid van deze eenwording.
Daarnaast vraagt de Regiegroep Hereniging aan plaatselijke kerken om er op 14 mei in de eredienst op gepaste wijze aandacht aan te besteden.

 

ICHTHUS als logo voor de nieuwe NGK

Het logo van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken: Jezus centraal
Op 21 maart, de eerste dag van de lente, is het logo van de toekomstige NGK gepresenteerd.
Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’.
Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
Ook kun je in het logo iets zien van samengaan in een opwaartse beweging van aanbidding.
De kleurstelling is gekozen in samenhang met het motto ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’.

Het beeldmerk is opgebouwd uit twee gedeeltelijke cirkels die elkaar ontmoeten.
Deze lijnen vormen samen een staand Ichthus-symbool, het bekende visje.
Het Griekse woord ICHTHUS, dat vis betekent, bestaat uit de eerste letters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser in die taal. Jezus is het fundament van de kerk; in het geloof draait het om Hem. Dat geven we weer met dit beeld.
In het beeldmerk wordt ook symbolisch verbeeld hoe twee kerkgemeenschappen elkaar ontmoeten.
Daar waar de twee gedeeltelijke cirkels elkaar raken, ontstaat een lijnenspel.
Kleuren vermengen zich en vormen samen nieuwe kleuren.
Die nieuwe kleuren staan voor de harmonische veelkleurigheid van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken.
Andere associaties die het beeldmerk oproept zijn een figuur in aanbidding en de emoji van biddende handen.
De kleuren van het beeldmerk staan symbool voor aarde (groen), water (blauw) en licht (okergeel), verwijzend naar Genesis 1.
De kleuren groen, blauw en okergeel sluiten nauw aan bij het motto van de Nederlandse Gereformeerde Kerken:
Hoopvol onderweg in Gods wereld, dat terugkomt onder het beeldmerk.
‘Hoopvol’ verwijst naar het licht, ‘Gods wereld’ verwijst naar aarde en water.
Het woordmerk wordt in drie regels onder elkaar geschreven, waarbij het accent ligt op de vetgedrukte woorden ‘Gereformeerde’ en ‘Kerken’.
Doordat de woorden zo geplaatst worden, lees je van boven naar beneden de afkorting NGK die hoort bij de nieuwe kerkgemeenschap.
Het beeld- en woordmerk zijn ontworpen door communicatie- en adviesbureau IDD.
Een aantal focusgroepen en andere betrokkenen hebben waardevolle inbreng geleverd tijdens het proces van totstandkoming.