De Liefde van de Vader

De Liefde van de Vader

Jaarthema: De Liefde van de Vader

Voor komend jaar hebben we als thema gekozen: de liefde van de Vader.
Het is ontzettend mooi om iedere zondag in de kerk te mogen horen dat God van ons houdt.
Ik weet niet hoe dit bij u of jou is, maar beseffen we wel hoe groot die liefde van de Vader voor ons is?
Vaak is het een hele uitdaging om ons dit eigen te maken in het leven, omdat we te maken hebben met een gebroken bestaan.

Als themacommissie geloven we dat God er naar verlangt dat we steeds meer gaan ervaren van de liefde die hij in zijn vaderhart voor ons koestert.
Natuurlijk willen we als themacommissie het een ander organiseren dit jaar.
In verband met de coronacrisis hebben we bewust nog geen vaststaand programma gemaakt.
In plaats daarvan zal in de loop van het jaar bekeken worden hoe de situatie is en wat mogelijk is om te organiseren in de gemeente.

We denken daarbij onder andere aan de volgende activiteiten:
– Vier diensten die in het teken staan van het onderwerp
– Gebruik van een bij het thema aansluitend  bijbelstudieboekje door de kringen
– Een gemeente-avond over het thema
– Een spreker van buiten om voor te gaan over dit onderwerp.

Door samen met het jaarthema aan de slag te gaan hopen wij dat Gods liefde voor ons allemaal steeds meer zichtbaar wordt.

Wij zien uit naar een mooi seizoen met elkaar!